Rezumatul Proiectului

Dezvoltarea dronelor mici și de cost redus a dus la un număr în creștere de astfel de dispozitive, utilizate în prezent în mai multe tipuri de aplicații. În acest context, apar întrebări serioase legate de la problemele de siguranță ridicate de utilizarea unor astfel de dispozitive. Au fost raportate mai multe probleme majore de securitate cauzate de astfel de drone. Pentru a combate acest tip de probleme trebuie dezvoltate sisteme de apărare pentru a identifica, localiza și prelua controlul asupra unui drone care intră într-o zonă restricționată sau în care zborul este interzis.

Scopul principal al proiectului DronEnd este de a dezvolta un sistem de apărare împotriva dronelor cu un cost accesibil, bazat pe platforme radio definite prin software (SDR), care va putea detecta, localiza și prelua controlul asupra mai multor drone.

Sistemul dezvoltat va consta dintr-o platformă GROUND, implementată folosind platforme SDR de înaltă performanță legate la calculatoare gazdă și o platformă FLYING agilă, implementată folosind platforme SDR de sine stătătoare.

Pentru detectarea semnalelor RF transmise de drone vor fi utilizați algoritmi îmbunătățiți de detecție spectrală, propuși anterior de membrii prezentei echipe de cercetare și au performanțe mai bune decât alți astfel de algoritmi.

Algoritmi de detecție a unghiului de incidență (AoA) vor fi implementați pe platformele SDR pentru a identifica direcția semnalelor provenite de la diferite drone. Prin intermediul bruiajului RF aplicat simultan, atât semnalelor de control, cât și semnalelor GPS, sistemul de apărare propus va putea întrerupe operarea dronei și va putea prelua controlul asupra acesteia, forțând drona să intre într-un mod fix, planar sau de aterizare de urgență.

Pentru a minimiza interferența generată și pentru a maximiza raza de acțiune a sistemului propus, pentru efectuarea funcțiilor de bruiaj se vor folosi antene direcționale, orientate spre dronele țintă, folosind informațiile obținute prin algoritmii AoA.

Echipa de Cercetare

Asoc. Prof. Alexandru Martian, PhD

ResearchGate  –  GoogleScholar

Prof. Ion Marghescu, PhD

ReseachGate GoogleScholar

Prof. Octavian Fratu, PhD

ResearchGate

Prof. Calin Vladeanu, PhD

ResearchGate

Lecturer Razvan Craciunescu, PhD

ResearchGate

PhD Candidate Florin Chiper

Publicatii

Drone Detection and Defense Systems: Survey and a Software-Defined Radio-Based Solution

F. -L. Chiper, A. Martian,  C. Vladeanu, I. Marghescu, R. Craciunescu and O. Fratu

https://www.mdpi.com/1424-8220/22/4/1453

Spectrum Sensing with Energy Detection in Multiple Alternating Time Slots

C. Vladeanu, A. Martian and D. C. Popescu

https://ieeexplore.ieee.org/document/9751082

RF Based UAV Detection and Defense Systems: Survey and a Novel Solution  – 2021 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/BlackSeaCom52164.2021.9527871.

A. Martian, F. -L. Chiper, R. Craciunescu, C. Vladeanu, O. Fratu and I. Marghescu

https://ieeexplore.ieee.org/document/9527871

A Modified Double-Threshold Spectrum Sensing Algorithm Based on Adaptive-Threshold Mean Energy Detection  – 2021 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 2021, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISSCS52333.2021.9497419.

C. Vlădeanu, O. M. K. Al-Dulaimi and A. Marţian

https://ieeexplore.ieee.org/document/9497419

Novel Software Defined Radio Testbed for Spectrum Occupancy Measurements – 2020 International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC), 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISETC50328.2020.9301075.

A. Martian, C. Vladeanu and I. Marghescu,

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9301075

Galerie

Implementarea și testarea sistemului DronEnd terestru

Implementarea și testarea sistemului DronEnd aerian

Implementarea și testarea sistemului DronEnd terestru

Implementarea și testarea sistemului DronEnd aerian